Skip to content

Bok og ressurser

bok og ressurser

Merkevarestrategiboken Raketter og rebeller suppleres med ressurser du kan bruke i presentasjoner og undervisning

Vi har skrevet Raketter og rebeller for å skape den boken vi savnet selv. Den er faglig solid, men lett å lese og vakkert illustrert. Formålet er at du som leser skal kunne begynne å bruke metodene og modellene i eget arbeid med en gang.

Boken kjøper du her.

Noen ganger er det fint å kunne printe ut en modell eller noe annet som kan styre tankene i konstruktiv retning hvis man sitter og baler med mye innsikt og informasjon. Mars jobber med å utvikle andre ressurser, for eksempel standardiserte varianter av de canvas’ene vi bruker i workshoppene vi har med kundene våre.

Har du lest boken, og vil lære mer?

Monna og Kirsti er rådgivere, foredragsholdere og har kursvirksomhet.

M&K10_2