Skip to content

Merkevare-plattform

dør

En solid merkevareplattform gir trygghet i det strategiske og praktiske arbeidet med å skape tette og gode relasjoner, enten det er kunderelasjoner eller andre viktige relasjoner. Plattformen blir et stødig fundament og springbrett for mot og kreativitet.

Det er Jean-Noël Kapferers definisjon av merkevareplattform vi tar utgangspunkt i når vi jobber med våre kunder, og en slik plattform består av to ting: merkevarens identitet og den posisjoneringen som er valgt for at merkevaren skal ha best mulig sjanse til å vinne i sitt marked.

Posisjoneringen definerer hva merkevaren er og hvordan den er:

  • Hvilken kategori merkevaren befinner seg i eller vil etablere i folks hoder.
  • Hvilken rolle merkevaren spiller i kategorien sin. (Leder den kategorien, er den en utfordrer til lederen, eller er den i ferd med å redefinere hva en kategori handler om eller hvilke regler som gjelder?)
  • Hvordan merkevaren differensierer seg i forhold til sine konkurrenter.

Identiteten definerer hvem merkevaren er ved å undersøke:

  • Hva som motiverer folk til å ha en relasjon til den.
  • Merkevarens personlighet, hvilket verdensbilde og verdier merkevaren og dens kunder deler, og hvordan relasjonen påvirker kundenes egen identitet.

Når merkevareplattformen er på plass, med posisjonering og identitet, har du en god beskrivelse av merkevaren din på sitt beste. Du har fått et klart bilde av hva merkevaren din er, hvilken rolle den spiller i markedet, og på hvilken måte den er forskjellig fra konkurrentene. Du har også en tydelig beskrivelse av hvem merkevaren er, og hvilke menneskelige behov den appellerer til. Viktigst av alt er at du har fått et tydelig svar på hvilken relasjon du vil at merkevaren skal bygge til folk, og en god forståelse av verdier og kultur de deler.

Når du vet alt dette om merkevaren din blir det lettere å ta beslutninger om for eksempel hvilke produkter du bør utvikle, hvor du skal kommunisere, hva du bør fortelle om og på hvilken måte. Du vil lettere forstå hvordan du kan nå frem til folk du ønsker å ansette, hva du bare må levere på og hva du rolig kan se konkurrentene gjøre på sin måte, hvilke arenaer du skal eie og når du rolig kan sitte stille i båten.

Trenger du en solid plattform?

Lurer du på hva det egentlig innebærer å skulle definere tydelig hva som er merkevarens posisjon og identitet?

M&K10_2