Skip to content

Prototype-workshop

wotkshop

Hva mener vi med prototype og hva er formålet med den?

En prototype er alltid et utgangspunkt for videre testing. Resultatet fra workshoppen vil dermed ikke være det samme som en komplett merkevarestrategi. Prototypen skal likevel vise tydelig vei for merkevarejobben som skal gjøres fremover. En prototype kan derfor være en god start hvis det haster å komme i gang med implementering av ny merkevareposisjon.

En prototypeworkshop varer en hel dag og inneholder

  • Innsiktsfase og skreddersøm av workshop i forkant
  • Introduksjon til en verktøykasse for strategisk merkevaretenkning
  • Gjennomgang av alle elementene av en merkevareplattform
  • Oppsummering av innsikt fra workshop i en prototype-merkevareplattform leveres i etterkant

Vi benytter innsikt du allerede har om merkevaren, som du deler med Mars, til å skreddersy en workshop som tar oss lengst mulig i retning av en tydelig merkevareposisjon.

Vi jobber med posisjonering av merkevaren gjennom å definere kategori, merkevarens rolle i kategorien og hvordan merkevaren er differensiert fra konkurrentene.

Vi definerer også merkevarens identitet gjennom en analyse av hvilke behov folk ønsker å dekke og hvilke motivasjoner de har i møte med merkevaren.

Kategori, rolle, differensiering og identitet er de elementene som til sammen utgjør posisjoneringen av merkevaren.

All innsikt fra selve workshoppen oppsummeres og deles i etterkant.

Haster det litt med å komme i gang?

Mange ganger kan det være lurt å gjøre hele jobben raskt, før man gjør den skikkelig. Det kaller vi en prototype. 

M&K10_2