Skip to content

Tone of voice, eller verbal identitet

diamant

Språk er blitt et viktigere og viktigere verktøy i merkevarearbeidet, fordi hvordan vi sier ting har betydning for hvordan folk oppfatter oss. Kommunikasjon mellom merkevaren og folk den er til for er ofte skriftlig og, ikke minst, komplekse budskap må ofte kommuniseres svært kort.

På samme måte som den visuelle identiteten er med på å uttrykke hvem merkevaren vil være, kan en språklig identitet være like gjenkjennbar og distinkt. På samme måte som vi har regler for hvordan en merkevares visuelle virkemidler brukes, er det nyttig å ha retningslinjer for hvordan språket brukes for å styrke merkevareidentiteten. Slike retningslinjer har mange navn. Mange bruker tone of voice, andre sier stil og tone, og vi liker verbal identitet.

Noen ganger jobber vi med språket som en del av et større merkevareprosjekt. Andre ganger har kundene våre allerede en tydelig merkevareidentitet, men trenger hjelp til å gi den et språklig uttrykk. 

Basert på innsikt om merkevareidentiteten forbereder vi et test-sett med språkregler. Reglene skal bidra til at språket har den tonen som føles riktig for den relasjonen du ønsker å bygge mellom merkevaren og folk den er til for. Vi tester reglene i workshop der vi jobber oss gjennom konkrete eksempler på de formene for kommunikasjon som er viktig for merkevaren, enten det er språk i en digital tjeneste, på førstelinje brukerstøtte, kronikk eller pakningsvedlegg.

Basert på hvordan reglene fungerer i praksis, så justerer vi dem og legger til tydelige eksempler. Resultatet er et sett retningslinjer for merkevare-språket. De må være både relevante og lette å forstå for alle som skal utforme kommunikasjon på merkevarens vegne, enten de jobber hos deg eller i byråer eller konsulentselskap som gjør en jobb for merkevaren.  

Formålet med å definere en verbal identitet er å få folk til å føle seg komfortable med å uttrykke seg på en måte som er i tråd med merkevarens identitet, men som også gir rom for at folk kan by på seg selv og være personlige.

 

 

Visste du at vi har et Tone of Voice-kurs?

Aller første del kan du se her. I denne korte filmen introduserer vi hva kurset handler om,  og hva det inneholder. Resten av kurset finner du i kursportalen.